Huisregels voor de activiteiten van Dogtivitiezz
Deze huisregels zijn integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Dogtivitiezz en de aanvullende voorwaarden van Insight by Tails, Activitiezz by Design, Doggiezz in Wonderland, Puppiezz on Campus.


Dogtivitiezz hecht grote waarde aan een goede sfeer en respectvolle omgang met elkaar. Dit geldt zowel voor deelnemers en bezoekers onderling, dieren onderling en tussen mens en dier. Tijdens de activiteiten gelden huisregels waar iedere bezoeker zich aan dient te houden.
Bij ongewenst gedrag van de bezoeker, kan Dogtivitiezz besluiten de bezoeker (verder) uit te sluiten van deelname. Na overleg met Dogtivitiezz kan worden besloten dat de bezoeker niet meer welkom is bij de activiteiten en geen  restitutie van betaalde bedrag ontvangt.

Huisregels

Deelnemers aan activiteiten respecteren elkaars persoonlijke zone, meningen en gewoonten.

Bezoekers werken mee om het terrein, parkeerplaats en de omgeving van de locatie schoon en netjes te houden? Eventueel afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.

Deelnemers spreken niet met derden over persoonlijke zaken die tijdens de activiteiten aan de orde zijn gekomen.
  
Deelnemers vragen toestemming aan Dogtivitiezz voor het maken en plaatsen van foto's op social media

Mobiele telefoons staan op stil tijdens de activiteiten. Indien je bereikbaar moet zijn, wordt dit bij binnenkomst  gemeld.
   
Geef je hond zeker 2 uur voor de activiteit geen eten, i.v.m. het voorkomen van een maagkanteling.

Neem een speeltje, beloningsbrokjes, eventueel een eigen kleedje en een goed humeur mee naar Dogtivitiezz.

Het is verboden zonder toestemming van Dogtivitiezz gebruik te maken van de hondentoestellen.

Honden worden tijdens de lessen met alle zorg omringd door hun eigenaar/begeleider.

Honden die aanwezig zijn op de locatie worden ten alle tijde op een positieve manier behandeld. Gebruik van correctiemiddelen en corrigerende handelingen is niet toegestaan.

Het slaan, schoppen en/of mishandelen van uw hond of een van de andere aanwezige dieren  is uiteraard uit den boze. U zult hierop direct verwijderd worden van de locatie.

Honden zijn ten alle tijde aangelijnd of zodanig aanwezig dat zij in de directe nabijheid van hun eigenaar/begeleider zijn

Honden worden niet op het terrein van de locatie uitgelaten.  Eventuele ontlasting wordt door de cursist direct opgeruimd. 

Het is niet toegestaan reuen te laten 'markeren'. Mocht dit gebeuren dient de eigenaar het gedrag onmiddelijk te stoppen en de omgeving te reiningen met daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen.

Het gebruik of in het bezit hebben van alcohol houdende dranken en /of iedere vorm van drugs is niet toegestaan

Dogtivitiezz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door uzelf, uw gezinsleden of uw hond wordt aangericht. Dit geldt zowel voor schade aan derden als voor schade aangericht aan de accommodatie. Bezoekers zijn verplicht een WA-verzekering te hebben afgesloten.

Dogtivitiezz en/of de trainer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van, en/of diefstal van jouw hond en/of bezittingen.


Spiegel
coaching
Activiteiten
op maat
Dogtivitiezz

telefoon: 06-29565774